BYR logo. BYR - en del af Kuben Management

BYGGEPROGRAM OG BRUGERINDDRAGELSE

En omhyggelig og helhedsorienteret programmering af byggeriet vil tilføre projektet værdi og er således endnu en vigtig brik i BYRs værdiskabende bygherrerådgivning. Et byggeprogram beskriver og specificerer bygherrens og sommetider også brugernes ønsker og krav til det færdige byggeri. BYRs bygherrerådgivere sikrer, at vejen frem mod et færdigt og brugbart byggeprogram bliver så gnidningsfri som muligt. Et byggeprogram er således et af de vigtigste dokumenter i starten af et byggeprojekt.

Et omhyggeligt byggeprogram og opfølgning

I byggeprogrammet tages der fx stilling til byggeriets størrelse, hvilke funktioner det skal indeholde, og hvordan det skal se ud. Alt efter projektets størrelse kan vi i programmeringsfasen facilitere brugermøder og/eller workshops, hvor krav og ønsker til byggeriet formuleres, og i forlængelse heraf udarbejde et byggeprogram med lokaleprogram, beskrivelse af funktionskrav, krav til logistik og fleksibilitet, bygningsmæssige krav mv.

I projektets efterfølgende faser varetager BYRs bygherrerådgivere funktionsovervågning og følger op på, at kravene indarbejdes i projektet. Vi har i særdeleshed ekspertise i udarbejdelse af successive kalkulationer, som giver et sikkert grundlag for anlægsbudgettet. I de tilfælde hvor byggeprojektet skal i udbud, er et byggeprogram et godt udgangspunkt for både bygherre og de bydende parter, som får noget konkret at forholde sig til, og programmet kan på den måde give bygherren kvalificerede bud på, hvordan byggeriet kan realiseres.

Konstruktiv brugerinddragelse

I nogle byggeprojekter kan det være en god idé at få brugernes input. Når det er aktuelt, kan BYR hjælpe bygherren med at finde ud af, hvorfor brugerne med fordel kan inddrages, og hvordan inddragelsen passes ind i tidsplanen og byggeprogrammet. BYR kan desuden sikre, at brugerinddragelsen bliver en konstruktiv proces, hvor brugernes input bliver bragt i spil i forhold til det konkrete byggeprojekt.