BYR logo. BYR - en del af Kuben Management

ENTREPRISERET OG KONTRAHERING

Som bygherrerådgivere har BYR omfattende erfaring inden for udbudsret og entrepriseret.

Vi kan ud over udbudsrådgivning også stå for kontraktgennemgang og kontraktindgåelse. Vi har særlig erfaring i at se værdipotentialet i et byggeri allerede i de forberedende faser og er derfor en stærk sparringspartner, når kontrakten – som er omdrejningspunktet i aftalen - skal indgås. Kontrakten vender man tilbage til, når der opstår tvivl, og det er derfor vigtigt, at kontrakten er gennemarbejdet. Kontrakten bærer præg af aftaleparternes ønsker og ydelser, ligesom den også bør forholde sig til, hvordan man vil håndtere mulige konflikter. BYR står også til rådighed, når entrepriserne skal indgås og holder styr på, om kontrakterne overholdes.