BYR logo. BYR - en del af Kuben Management

PROJEKTSTYRING

Styring af byggeprojektet – både hvad angår tid, økonomi og kvalitet – er en vigtig faktor i forhold til at sikre en succesfuld byggeproces. Hos BYR bruger vi de bedste værktøjer ved udarbejdelse af tidsplaner, kalkulationer og udarbejdelse af byggeregnskab, og vi er proaktive, når der skal følges op under byggeforløbet fra start til slut. Byggeriets kvalitet er i fokus, og derfor holder vi skarpt øje med, at intentionerne i byggeprogrammet bliver opfyldt under projekteringen og udførelsen.

Selvom et byggeprojekt er grundigt planlagt, vil det undervejs i processen være nødvendigt at tage nogle beslutninger, der sikrer, at projektet skrider frem, som det skal i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Hos BYR har vi omfattende erfaring med procesledelse, og vores fokus på værdiskabende bygherrerådgivning sikrer, at byggeriets værdipotentiale fastholdes på trods af uforudsete hændelser og ændrede forhold.

Hos BYR har vi et indgående kendskab til reglerne for støttet byggeri. I disse sager varetager vi blandt andet den traditionelle byggesagsadministration, herunder udarbejdelse af skema A, B og C (skema 1, 2 og 3).