BYR logo. BYR - en del af Kuben Management

PROJEKTUDVIKLING

Hos BYR er kodeordet værdiskabende bygherrerådgivning. For at optimere et byggeris værdipotentiale allerede på projektniveau, er det essentielt, at udviklingen af byggeprojektet foregår professionelt og effektivt.

Vi deltager gerne i projektudviklingen af byggeriet og kan bl.a. hjælpe med at identificere det bygningsmæssige behov, afklare forventninger til projektet og sikre gunstige aftaleforhold. Vi kan til brug for beslutningstagere og eventuelle investorer udarbejde et beslutningsgrundlag, hvor vi med fokus på at tilføre byggeriet værdi og skabe commitment beskriver baggrund, sammenhæng og mål.

Vi bistår gerne med at sammensætte projektorganisationen, definere og konkretisere beslutningsgange og fordele opgaverne til de rette i organisationen. Vi beskriver endvidere byggeriets fysiske rammer og funktioner, og vi udregner et indledende anlægsoverslag og opstiller en model for tidsstyring af projektet.