UDVALGTE REFERENCER

Smørmosevej 14

Indvendig ombygning og etablering af læsserampe
Efter køb af tidligere Velux ejendom på godt 4.700 m² i Bagsværd yder BYR GRUPPEN bygherrerådgivning for vin- og spiritusgrossist i vækst. BYR udarbejder udbudsmateriale, kontraherer med fag- og hovedentreprenør og styrer ombygningsprocessen på en stram tidsplan.
Klient: Juuls Engros


Nørrebrogade 157-159

Opførelse af nye tagboliger samt renovering af fredet ejendom
BYR GRUPPEN har ydet bygherrerådgivning ved etablering af nye tagboliger, renovering samt energioptimering af facader på fredet ejendom på 5.650 m² ved Nørrebro Runddel
Bygherre: FH Management
Hovedentreprenør: Kontrabyg


Købmagergade 7

Renovering af fredet ejendom
I forbindelse med renovering og let ombygning i fredet ejendom på 800 m² i indre København har BYR GRUPPEN ydet bygherrerådgivning og byggestyring af fagentrepriser.
Bygherre: RED Property Advisers


Valkendorfsgade 3

Renovering af fredet ejendom
I forbindelse med renovering af fredet ejendom på godt 750 m² i indre København har BYR GRUPPEN ydet bygherrerådgivning og byggestyring af fagentrepriser.
Bygherre: RED Property Advisers


Virumgårdsvej 25-27

Konvertering ved udvidelse af kontordomicil
BYR GRUPPEN har ydet bygherrerådgivning fra start til slut i forbindlese med udvikling af tidligere produktionsejendom på 2.500 m² i Virum samt mindre indvendig ombygning af naboejendom ca. 500 m². De to ejendomme blev forbundet med forbindelsesgang og de tidligere produktions- og lagerlokaler gennemgik omfattende ombygning både ind- og udvendigt for at imødekomme brugernes krav og ønsker til kontor- og kantinefunktioner.
Bygherre: StepRe
Brugere: NOVASOL A/S
Totalentreprenør: EK entreprise A/S


Sølvgade Kaserne

Konvertering til ungdomsboliger
BYR GRUPPEN har ydet rådgivning i forbindelse med afleveringsforretning af DSBs tidligere hovedkontor der nu er konverteret til ca. 475 ungdomsboliger.
Klient: BaseCamp Student


Boligprojekt i Hillerød

Boligprojekt i Hillerød
Bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning, kontrahering med projekterende og entreprenører samt rådgivning under opførelse af 1.300 nye boliger ialt 121.000 m² ved Frederiksbro i Hillerød.
Bygherre: M. Goldschmidt


Tagboligprojekt i Havnegade

Tagboligprojekt i Havnegade
Styringsentreprise i forbindelse udskiftning af tag og etablering af 413 m² tagboliger i Havnegade 21.
Bygherre: Thylander


Udvikling af Rødovre Stationscenter

Udvikling af Rødovre Stationscenter
Rådgivningsopgave for Rødovre City vedr. udviklingen af området omkring det trafikale knudepunkt Rødovre Station. Udvikling af ca. 45.000 m² bolig og erhverv.


Konvertering af Skindergade

Konvertering af Skindergade 28
Styringsentreprise i forbindelse med konvertering af forhus og baghus i Skindergade 28. Der opføres 10 nye lejligheder i ejendommen der også anvendes til erhverv. Konverteringen omfatter samlet 1.495 m² fordelt på 10 boliger og 4 erhvervslejemål.
Ejendommenes ejer: PFA ejendomme.


Konvertering på Nyhavn

Konvertering af Nyhavn 11
Styringsentreprise i forbindelse med konvertering af Nyhavn 11 samt St. Strandstræde 8-14. Ejendommene har tidligere været anvendt til erhverv. De ombygges til boliger med butikker i stueplan. 5.360 m² boliger fordelt på 29 lejligheder og 1.160 m² erhverv fordelt på 6 lejemål.
Ejendommenes ejer: PFA ejendomme.


Utterslev Kirke

Rådgivning i forbindelse med køb af Utterslev Kirke
BYR GRUPPEN har været rådgiver og processtyrer for Nordvestkirken, der har købt Utterslev Kirke. Ud over købet af Utterslev Kirke har BYR GRUPPEN også været rådgiver i forbindelse af salget af Nordvestkirkens tidligeres ejendom på Emdrup Torv.


Ny hal for HF-centeret Efterslægten

Ny sportshal i styringsentreprise for HF-Centeret Efterslægten.
Nybyggeri af sportshal samt tilhørende undervisningsbygning. Byggeriet blev udført som grønt byggeri med regnvand til toiletter, solceller på taget mv.
Bygningsareal ialt 2.600 m² og nyt haveanlæg på 7.500 m² samt kunstgræsbane.
Budget kr. 38.400.000 + moms.


Myndighedsprojekt i Valby

Myndighedsprojekt til Valby Langgade 110
Udarbejdelse af myndighedsprojekt for 12 lejligheder og p-kælder i det centrale Valby indeholdende: byggeandragende, beskrivelse, entreprenørtilbud og jordbunds-/forureningsundersøgelse. Samlet bruttoareal på 1.358 m².


Arkitektkonkurrence for ny kirke i Herlev

Arkitektkonkurrence for ny kirke i Herlev
Udarbejdelse af udbudsmateriale til arkitektkonkurrence i forbindelse med menighedens ønske om en ny kirke på Herlev Hovedgade.


EU udbud af to haller

EU udbud af to haller for Københavns Kommune
Bygherrerådgivning i forbindelse med EU udbud på to idrætshaller for Københavns Kommune.
Udarbejdelse af udbudsmaterialet til valg af totalrådgiver på to sager med en samlet budgetsum på ca. kr. 80 mio.


Arndal Spa

Eksklussiv fitness og spa i Store Kongensgade
Bygherrerådgivning i forbindelse med renoveringen af en klassisk bygning i København K
Lejer: Lotte Arndal
Arkitekt: Space Architecture and Design ApS
Stade: Ibrugtaget


Ombygning af 4.500 m

Ombygning fra undervisningslokaler til eksklusive boliger og erhverv
Bygherrerådgivning i forbindelse med udbud, kontrahering og ombygning af 4.500 m² i fredede og ikke-fredede ejendomme beliggende på hjørnet af Krystalgade og Fiolstræde.
Bygherre: Oskar Jensen Gruppen
Arkitekt: Årstiderne Arkitekter


Projektudvikling

Udvikling af ejendom på amager
BYR GRUPPEN rådgiver grundejeren i hvilke udviklingsmuligheder der er ud fra lokalplansforhold og er i dialog med Københavns Kommune vedr. udvikling af området.


11 Familieboliger

Opførelse af 11 moderne lejligheder i Valby
Bygherrerådgivning og udvikling
Bygherre: Vigerslevvej 35 ApS
Arkitekt: Jens Kløve
Stade: Opført


Problemløser i Fredensborg

Problemløser for Finansiel Stabilitet
BYR GRUPPEN er bygherrerådgiver og projektleder for Finansiel Stabilitet i forbindelse med afviklingen af hele området i lokalplan F103 Fredensborg Bycenter.


Rådgiver for Whiteaway.com

Rådgiver for Whiteaway.com
Whiteaway.com har solgt solcelleanlæg for over kr. 100.000.000, BYR GRUPPEN har været rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af entrepriseaftaler for Whiteaway.com.


Flintholm Kollegiet part II

Flintholm Kollegiet part II
Bygherrerådgivning og udvikling af 96 Ungdomsboliger på Frederiksberg
Stade: Under udvikling


120 Ungdomsboliger i Ørestad syd

Robert Jacobsen Kollegiet
Bygherrerådgivning og sikring af statsstøtte
120 Ungdomsboliger i Ørestad syd - samlet entreprisesum kr. 61.000.000 + moms
Bygherre: Ørestad Kollegiet ApS
Hovedentreprenør: Myhlenberg A/S
Arkitekt: Erik Møller Arkitekter A/S
Ingeniør: Søren B. Nielsen
Stade: Opført


Opsætning af 35 altaner

Opsætning af 35 altaner
Bygherrerådgivning
Bygherre: 35 private personer
Entreprenør: Kontech
Stade: Opført


Energioptimering af Hangar

Energioptimering
Areal: 12.000 m²
Bygherre: M. Goldschmidt Ejendomme


Problemløser for Finansiel Stabilitet

Problemløser for Finansiel Stabilitet / FS Ejendomme
Flere problemer med at få ibrugtaget ejendommen. BYR GRUPPEN afholder møder med brandmyndigheder og kommunen for at få byggeriet godkendt.


Problemløser for Superbest/JYSK

Problemløser for Superbest/JYSK
Butik opfyldte ikke Kommuneplanen, men BYR GRUPPEN fik Kommuneplanen ændret så butikken blev godkendt.


Oeresundsvej 94

Øresundsvej 94
Bygherrerådgivning
24 ungdomsboliger og 1 butik, samlet totalentreprise sum kr. 15.000.000 + moms
Areal: 1.500 m²
Bygherre: Wind Ejendomme A/S
Totalentreprenør: EK Entreprise
Arkitekt: JJW
Ingeniør: Niras
Stade: Opført


2 Detailbutikker - Vermlandsgade

Detailbutikker - Vermlandsgade
Bygherrerådgivning
To detailbutikker, samlet totalentreprisesum kr. 7.000.000 + moms
Bygherre: Wind Ejendomme A/S
Totalentreprenør: EK Entreprise
Ingeniør: Øllgaard
Stade: Opført


12 Seniorboliger på Frederiksberg

Seniorboliger
Bygherrerådgivning
12 boliger på Frederiksberg
Bygherre: Wind Ejendomme A/S
Arkitekt: Erik Møller Arkitekter
Ingeniør: Øllgaard
Stade: Myndighedsprojekt indsendt


Nordvestkirken renoveres

Nordvestkirken
Bygherrerådgivning i forbindelse med totalrenovering af kirken, nye vinduer, renovering af tag og facader samt nyt gulv indvendigt.
Bygherre: Menighedsrådet, Nordvestkirken
Entreprenør: Kontrabyg
Stade: Opført


Energimærkning  af Schæffergården

Energimærkning af Schæffergården
Areal: 5.000 m² fordelt på 6 bygninger


Flintholm Kollegiet

Flintholm Kollegiet
117 ungdomsboliger, samlet totalentreprisesum kr. 64.000.000 + moms
Areal: 5.800 m²
Bygherre: Wind Ejendomme A/S
Arkitekt: Rytter Arkitekter
Ingeniør: Niras
Entreprenør: Omega Gruppen
Stade: Opført