BYR logo. BYR - en del af Kuben Management

UDVALGTE REFERENCER

Boligprojekt og byudvikling i Hillerød

Boligprojekt og byudvikling i Hillerød
Bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning, kontrahering med projekterende og entreprenører samt rådgivning under opførelse af 1.300 nye boliger på samlet 121.000 m² ved Frederiksbro i Hillerød.
Bygherre: M. Goldschmidt


BaseCamp Lyngby - Skovbrynet

Udvikling af nyt byområde ved Skovbrynet
BYR yder bygherrerådgivning i forbindelse udvikling af ny campusbebyggelse ved Skovbrynet med 754 boliger - fortrinsvist til studerende. Der nedrives ca. 18.000 m² og opføres ialt 34.500 m².
Bygherre: BaseCamp Student Real Estate
Arkitekt: Lars Gitz
Ingeniør: Midtconsult
Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund
Totalentreprenør: JFP A/S


Kulturhavn Gilleleje Etpae 3

Udviklingsprojekt i Gilleleje
Efter 2 succesfulde etaper eksekveres nu tredje og sidste etape af Kulturhavn Gilleleje. BYR har været tilknyttet som bygherrerådgiver og projektkoordinator siden opstart af første etape i 2012.
Etape 1: 5.600 m² boliger/erhverv, Etape 2: 3.000 m² kulturhus, Etape 3: 3.600 m² boliger.
Arkitekt: Skovhus Arkitekter
Ingeniør: Øllgaard


Sølvgade Kaserne

Konvertering til ungdomsboliger
BYR har ydet rådgivning i forbindelse med afleveringsforretning af DSBs tidligere hovedkontor, der nu er konverteret til ca. 475 ungdomsboliger.
Bygherre: BaseCamp Student Real Estate


Billedvej

Add-on i Nordhavnen
Udvikling og opførelse af 27 boliger som bofællesskab med tilhørende fællesfaciliteter som et 3.755 m² add-on på den bevaringsværdige røde toetagersbygning i Københavns nordhavn.
Bygherre: Private investorer
Arkitekt: Dorte Mandrup
Ingeniør: Øllgaard
Entreprenør: Kontra Byg


Nørrebrogade 157-159

Opførelse af nye tagboliger samt renovering af fredet ejendom
BYR har ydet bygherrerådgivning ved etablering af nye tagboliger, renovering samt energioptimering af facader på bevaringsværdig ejendom på 5.650 m² ved Nørrebro Runddel.
Bygherre: FH Management Aps
Hovedentreprenør: Kontra Byg


Mariendalsvej 55-57

Nye studie- og seniorboliger på Frederiksberg
I forbindelse med udvikling af byggetomt på Frederiksberg til en karréudfyldning på 12.800 m² studie- og seniorboliger, yder BYR bygherrerådgivning.
Bygherre: BaseCamp Student Real Estate
Arkitekt: C.F. Møller
Ingeniør: Moe A/S
Totalentreprenør: Adserballe & Knudsen A/S


Smørmosevej 14

Indvendig ombygning og etablering af læsserampe
Efter køb af tidligere Velux ejendom på godt 4.700 m² i Bagsværd, yder BYR bygherrerådgivning for vin- og spiritusgrossist i vækst. BYR udarbejder udbudsmateriale, og sikrer stramt styret proces fra kontrahering med fag- og hovedentreprenør til færdigt afleveret projekt.
Bygherre: Juuls Engros


H.E. Flemmers Have

Nye rækkehuse i Holbæk
BYR er bygherrerådgiver i forbindelse med opførelsen af 55 boliger - fortrinsvist rækkehuse på byggetomt i Holbæk.
Bygherre: H.E. Flemmers Have Aps
Arkitekt: Skala Arkitekter


Konvertering på Nyhavn

Konvertering af Nyhavn 11
Byggestyring i forbindelse med konvertering af Nyhavn 11 og St. Strandstræde 8-14. Ejendommene har tidligere været anvendt til erhverv. De ombygges til boliger med butikker i stueplan. 5.360 m² boliger fordelt på 29 lejligheder og 1.160 m² erhverv fordelt på 6 lejemål.
Bygherre: PFA ejendomme / Thylander.


Flintholm Kollegiet II

Nye ungdomsboliger på Frederiksberg
Bygherrerådgivning i forbindelse med udvikling af ungdomsboliger på Frederiksberg med tilhørende ny lokalplan.
Bygherre: Flintholm Kollegiet Aps
Arkitekt: ole hagen arkitekter
Totalentreprenør: Daurehøj Erhvervsbyg A/S


Købmagergade 7

Renovering af fredet ejendom
I forbindelse med renovering og let ombygning i fredet ejendom på 800 m² i indre København, har BYR ydet bygherrerådgivning og byggestyring af fagentrepriser.
Bygherre: MB Kmg 7 Aps


11 Familieboliger

Opførelse af 11 veldisponerede lejligheder i Valby
BYR har ydet bygherrerådgivning i forbindelse med udvikling af karréudfyldningsprojekt i Valby
Bygherre: Vigerslevvej 35 ApS
Arkitekt: Jens Kløve
Totalentreprenør: Kontra Byg


ny korskirke i Herlev

Arkitektkonkurrence for ny kirke i Herlev
BYR stod for afholdelse af arkitektkonkurrence, udarbejdelse af ny lokalplan og ydede bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af den nye kirke.
Bygherre: Korskirkens Baptistmenighed
Arkitekt og Ingeniør: Constructa A/S
Hovedentreprenør: Daurehøj Erhvervsbyg A/S


Virumgårdsvej 25-27

Konvertering ved udvidelse af kontordomicil
BYR har ydet bygherrerådgivning i forbindlese med konvertering af produktionsejendom til kontor og indvendig ombygning af naboejendom på hhv. 2.500 m² og 500 m² samt etablering af forbindelsesgang mellem bygningerne.
Bygherre: StepRe
Brugere: NOVASOL A/S
Totalentreprenør: EK entreprise A/S


Energioptimering af Hangar

Energioptimering af hangar
BYR har gennemgået 12.000 m² hangar samt tilhørende kontorlokaler med energioptimering for øje.
Bygherre: M. Goldschmidt Ejendomme


Valkendorfsgade 3

Renovering af fredet ejendom
I forbindelse med renovering af fredet ejendom på godt 750 m² i indre København, har BYR ydet bygherrerådgivning og byggestyring af fagentrepriser.
Bygherre: MB Kmg 29 Aps


Ny hal for HF-centeret Efterslægten

Bygherrerådgving og byggestyring ved ny sportshal for HF-centeret Efterslægten.
Nybyggeri af sportshal samt tilhørende undervisningsbygning. Byggeriet blev udført som grønt byggeri med regnvand til toiletter, solceller på taget mv.
Bygningsareal ialt 2.600 m² og nyt haveanlæg på 7.500 m² samt kunstgræsbane.
Budget kr. 38.400.000 + moms.


Ombygning af 4.500 m

Ombygning fra undervisningslokaler til eksklusive boliger og erhverv
Bygherrerådgivning i forbindelse med udbud, kontrahering og ombygning af 4.500 m² i fredede og ikke-fredede ejendomme beliggende på hjørnet af Krystalgade og Fiolstræde.
Bygherre: Oskar Jensen Gruppen
Arkitekt: Årstiderne Arkitekter


120 Ungdomsboliger i Ørestad syd

Robert Jacobsen Kollegiet
Bygherrerådgivning og sikring af statsstøtte til 120 Ungdomsboliger i Ørestad syd - samlet entreprisesum kr. 61.000.000 + moms
Bygherre: Ørestad Kollegiet ApS
Hovedentreprenør: Myhlenberg A/S
Arkitekt: Erik Møller Arkitekter A/S
Ingeniør: Søren B. Nielsen


Fælledvej 23

Udvikling af tagbolig og tagrenovering
I forbindelse med udvikling af tagboligprojekt på ca. 200 m² i klassisk beboelsesejendom på Nørrebro har BYR ydet bygherrerådgivning ved udarbejdelse hovedprojekt for tagbolig og tagarbejder.
Bygherre: FH Management Aps


Tagboligprojekt i Havnegade

Tagboligprojekt i Havnegade
Byggestyring i forbindelse udskiftning af tag og etablering af 413 m² tagboliger i Havnegade 21.
Bygherre: Thylander


Udvikling af Rødovre Stationscenter

Udvikling af Rødovre Stationscenter
Rådgivningsopgave vedr. udviklingen af området omkring det trafikale knudepunkt Rødovre Station. Udvikling af ca. 37.500 m² bolig og erhverv.
Bygherre: Private investorer


Konvertering af Skindergade

Konvertering af Skindergade 28,
Byggestyring i forbindelse med konvertering af forhus og baghus i Skindergade 28. Der opføres 10 nye lejligheder i ejendommen, der også anvendes til erhverv. Konverteringen omfatter samlet 1.495 m² fordelt på 10 boliger og 4 erhvervslejemål.
Bygherre: PFA ejendomme
Arkitekt: Lars Gitz


Utterslev Kirke

Rådgivning i forbindelse med køb af Utterslev Kirke
BYR har været rådgiver og processtyrer for Nordvestkirken, der har købt Utterslev Kirke. Ud over købet af Utterslev Kirke har BYR også været rådgiver i forbindelse af salget af Nordvestkirkens tidligeres ejendom på Emdrup Torv.


Oeresundsvej 94

Øresundsvej 94
Bygherrerådgivning
24 ungdomsboliger og 1 butik, samlet totalentreprise sum kr. 15.000.000 + moms
Areal: 1.500 m²
Bygherre: Wind Ejendomme A/S
Totalentreprenør: EK Entreprise
Arkitekt: JJW
Ingeniør: Niras


Projektudvikling

Udvikling af ejendom på amager
BYR har rådgivet grundejeren i hvilke udviklingsmuligheder, der er ud fra lokalplansforhold og gennemførte dialog med Københavns Kommune vedr. udvikling af området.


Energimærkning  af Schæffergården

Energimærkning af Schæffergården
Areal: 5.000 m² fordelt på 6 bygninger


Myndighedsprojekt i Valby

Myndighedsprojekt til Valby Langgade 110
Udarbejdelse af myndighedsprojekt for 12 lejligheder og p-kælder i det centrale Valby indeholdende: byggeandragende, beskrivelse, entreprenørtilbud og jordbunds-/forureningsundersøgelse. Samlet bruttoareal på 1.358 m².


EU udbud af to haller

EU udbud af to haller for Københavns Kommune
Bygherrerådgivning i forbindelse med EU udbud på to idrætshaller for Københavns Kommune.
Udarbejdelse af udbudsmaterialet til valg af totalrådgiver på to sager med en samlet budgetsum på ca. kr. 80 mio.


Arndal Spa

Eksklusiv fitness og spa i Store Kongensgade
Bygherrerådgivning i forbindelse med renoveringen af en klassisk bygning i København K
Lejer: Lotte Arndal
Arkitekt: Space Architecture and Design ApS


Problemløser i Fredensborg

Problemløser for Finansiel Stabilitet
BYR er bygherrerådgiver og projektleder for Finansiel Stabilitet i forbindelse med afviklingen af hele området i lokalplan F103 Fredensborg Bycenter.


Rådgiver for Whiteaway.com

Rådgiver for Whiteaway.com
Whiteaway.com har solgt solcelleanlæg for over kr. 100.000.000. BYR har været rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af entrepriseaftaler for Whiteaway.com.


Opsætning af 35 altaner

Opsætning af 35 altaner
Bygherrerådgivning
Bygherre: 35 private personer
Entreprenør: Kontech


Problemløser for Finansiel Stabilitet

Problemløser for Finansiel Stabilitet / FS Ejendomme
Flere problemer med at få ibrugtaget ejendommen. BYR afholder møder med brandmyndigheder og kommunen for at få byggeriet godkendt.


Nordvestkirken renoveres

Nordvestkirken
Bygherrerådgivning i forbindelse med totalrenovering af kirken, nye vinduer, renovering af tag og facader samt nyt gulv indvendigt.
Bygherre: Menighedsrådet, Nordvestkirken
Entreprenør: Kontrabyg


Problemløser for Superbest/JYSK

Problemløser for Superbest/JYSK
Butik opfyldte ikke Kommuneplanen, men BYR fik kommuneplansrammen ændret, så butikken blev godkendt.


2 Detailbutikker - Vermlandsgade

Detailbutikker - Vermlandsgade
Bygherrerådgivning
To detailbutikker, samlet totalentreprisesum kr. 7.000.000 + moms
Bygherre: Wind Ejendomme A/S
Totalentreprenør: EK Entreprise
Ingeniør: Øllgaard


12 Seniorboliger på Frederiksberg

Seniorboliger
Bygherrerådgivning i forbindelse med udvikling af 12 seniorboliger på Frederiksberg
Bygherre: Wind Ejendomme A/S
Arkitekt: Erik Møller Arkitekter
Ingeniør: Øllgaard


Flintholm Kollegiet

Flintholm Kollegiet
117 ungdomsboliger, samlet totalentreprisesum kr. 64.000.000 + moms
Areal: 5.800 m²
Bygherre: Wind Ejendomme A/S
Arkitekt: Rytter Arkitekter
Ingeniør: Niras
Entreprenør: Omega Gruppen