BYR logo. BYR - en del af Kuben Management

RISIKOSTYRING

Risikostyring handler om at vide, hvilke forhold og hændelser der kan skabe usikkerhed for projektets økonomi eller tidsplan. En forudsætning for styring af risici er, at de systematisk og løbende identificeres og vurderes.

Vi har udviklet et program til risikostyring, som vi inddrager i forbindelse med vores bygherrerådgivning.

Alle projekter bør styres med øje for de risici, som der er i forbindelse med en byggeproces. Uanset projektets størrelse og kompleksitet kan man mindske disse risici ved konstant at have fokus på tidsplaner og de økonomiske budgetter. På den måde håndteres de forskellige risici på en målrettet og struktureret måde, hvilket sikrer bygherren en tryg og robust byggeproces.

Med BYRs fokus på værdiskabende bygherrerådgivning kan vi i hver fase eller i udvalgte faser kortlægge de risici, der kan opstå i byggeprocessen og derved bidrage til at nå de opstillede mål. Ved at analysere tidsplanen og/eller projektøkonomien med risici for øje kan de mest risikofyldte forhold identificeres, hvorefter der kan handles på dem.

Hos BYR har vi erfaring med at facilitere workshops, hvor alle relevante interessenter inviteres til at identificere forhold, der udgør en risiko i forhold til byggeriet. Dette er en effektiv måde at analysere og kortlægge risici på. BYR sørger efterfølgende for, at de identificerede risici på en konstruktiv måde håndteres i de følgende faser af byggeprocessen.