Fusion BYR GRUPPEN og MOMENTUM Bygherrerådgivning

BYR GRUPPEN og MOMENTUM Bygherrerådgivning er fusioneret.

BYR GRUPPEN A/S og MOMENTUM Bygherrerådgivning fusionerer og samles under navnet BYR GRUPPEN A/S.

MOMENTUMs stifter, Michael Nyboe, indtræder som partner i BYR GRUPPEN sammen med de nuværende partnere Rasmus Storgaard og Michael Nielsen.
Målet med fusionen er at gøre BYR GRUPPEN til markedsledende bygherrerådgiver med fokus på værdiskabende rådgivning gennem indsigt og viden.

Udvikling af Rødovre Stationscenter

KONVERTERING AF NYHAVN 11

Ejendommene har tidligere været anvendt til erhverv. De ombygges til boliger med butikker i stueplan. 5.360 m² boliger fordelt på 29 lejligheder og 1.160 m² erhverv fordelt på 6 lejemål.

Udvikling af Rødovre Stationscenter

UDVIKLING AF RØDOVRE STATIONSCENTER

Rådgivningsopgave for Rødovre City vedr. udviklingen af området omkring det trafikale knudepunkt Rødovre Station. Udvikling af ca. 45.000 m² bolig og erhverv.

Analyse fra BYR GRUPPEN

ANALYSE OM KOLLEGIER OG UNGDOMSBOLIGER FRA BYR GRUPPEN

Rapporten har til formål at vejlede om, hvilke overvejelser man skal gøre sig som bygherre, når man står overfor at opføre boliger til studerende. Kristine Skriver Larsen har som rapportens forfatter undersøgt forskellige kollegier gennem interviews med beboere.

Download rapporten fra publikationer.

img3

ØRESTAD KOLLEGIET

BYR GRUPPEN har som bygherrerådgiver sikret bygherren et større millionbeløb igennem statsstøtte til projektet med 120 ungdomsboliger i Ørestad Syd. Byggeriet blev opført til trods for flere entreprenørkonkurser, og vi styrede processen, så statstilskuddet blev sikret og budgettet, tidsplanen samt kvaliteten overholdet.

01234